Özel Güvenlik Haberleri, Ögg Haber, Güvenlik Sendikası, Özel Güvenlik Yetkileri, Sınav Sonuçları, güvenlik iş ilanları,

Bu haber 30 Aralık 2018 14:06:49 Tarihinde eklenmiştir.

TÜBİTAK KPSS'siz Özel güvenlik Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans

TÜBİTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan yeni memur alımı yapacağını duyurdu.

TÜBİTAK KPSS'siz Özel güvenlik Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans

TÜBİTAK , en az lise mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapıyor.

Bugün yayımlanan ilanlarda TÜİBTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan 13 adet yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan alım için adayların, istenen bölümlerden mezun olması gibi şartlar aranmaktadır. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

TÜBİTAK personel alımında kadrolar şu şekilde;

 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri  
 • Makine Teknolojisi Teknisyeni  
 • Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  
 • Makine Teknikeri  
 • İnşaat Teknolojisi Teknikeri  
 • Elektrik Teknikeri  
 • Mekanik Bakım Onarımcısı  
 • Şoför (Yolcu Taşıma)  
 • Hemşire  

HEMŞİRE

işyeri hemşiresi/işsağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlayacak personel istihdam edilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgiili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının standardının arttırılmasına işyeri hekimi ile birlikte katkıda bulunmak, yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları işyeri hekimi ile birlikte gerçekleştirmek, iş yeri hekimi ve ve diğer sağlık personelinin görev  yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan görev (kanun maddesi-16) ve yükümlülükleri (kanun maddesi-18) yerine getirmek, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasıona yatkın olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilem deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK dan alınacak belgeyle ibraz etmek. ÇSGB tarafından geçerli diğer sağlık personeli sertifikasına sahip olmak

ÇALIŞMA  İLİ  : ANKARA

Başvuru ekranı: https://goo.gl/rafSfr

ŞOFÖR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak , taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,nitelikli hırsızlık,dolandırılcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

B Sınıfı sürücü belgesi,
- Lise Diploması,
-Şoför unvanında en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
- SRC 2 belgesi ve Psikoteknik raporu,
- Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
- Askerlik durumunu gösterir belge,
- Adli Sicil Belgesi.

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/5M8X9r

MEKANİK BAKIM ONARICISI

mekanik, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatları yapacak ve kontrollerini yürütebilecek personel istihdam edilecektir. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak, mekanik tesisatlarına ait proje ve teknik şartname hazırlama konusunda tecrübeli olmak keşif,metraj,yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübeli olmak, MS ofis ve autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek, uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak, mekanik bakım, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatların yapılması  ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak, alanında  2 yıl tecrübe sahibi olmak ,

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/sBief1

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Binaların elektrik bölümünde planlanan bakımları ve elektrik tesisatını yapacak, arızalara müdahale edip onarımını sağlayacak, kablolamam ve sonlandırma işlerini yapacak personel istihdam edilecektir.

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak, şantiye tecrübesi olmak, otomasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak, bina bakım, onarım ve işletme birimlerinde tecrübe sahibi olmak. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/ZACKiJ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

Yapım işletme biriminde, inşaat keşfi, yaklaşık maliyet hesaplamaları, şantiye kontrolleri ve hak ediş çalışmalarını yürütebilecek personel istihdam edilecektir.,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde göerv almış olmak,keşif metraj,yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak,MS ofis ve autocad programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak, uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak,alanında  2 yıl tecrübe sahibi olmak

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/Q7svNQ

MAKİNE TEKNİKERİ

Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, iletişim becerisi kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak, kolay ve hızlı öğrenip uygulamaya geçirebilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak, Takım tezgahları ve talaşlı imalat konusunda 2 yıl tecrübe sahibi olmak, Tercihen; AutoCAD ve Solid Works paket programlarını kullanmayı bilmek

Başvuru ekranı: https://goo.gl/pDL83X

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

-Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,

-Silahlı Özel güvenlik görevlisi kartı sahibi olmak, vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak, en az 1 yıl silahlı özel güvenlik olarak çalışmış olmak,(belgelendirilmesi istenecektir.), işe alınacak özel güvenlik görevlisinin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca ilçelerinde ikamet etmesi istenecektir.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/cetBMS

MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, iletişim becerisi kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak, kolay ve hızlı öğrenip uygulamaya geçirebilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak,Takım tezgahları ve talaşlı imalat konusunda 2 yıl tecrübe sahibi olmak, Tercihen; AutoCAD ve Solid Works paket programlarını kullanmayı bilmek

Başvuru ekranı: https://goo.gl/nwx7xY

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ

Hizmet Grubu: Sivil Savunma Teknisyeni

Eğitim Durumu: Önlisans mezunu Olmak, Üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü meslekyüksek okulu mezunu olmak,(yanma ve yangın, kurtarma, sivil savunma, araç ve malzeme bilgisi, yangına müdahale teknikleri, yangın güvenlik önlemleri, acil durum yönetimi, afet yönetimi, kanun/yönetmelik/mevzuatlarla ilgili dersleri görmüş olmak

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durum olmamak, güvenlik soruşturması engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı  yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak,  vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,enaz  1(bir) yıl sivil savunmapersoneli olarak çalışmış olmak (belgelendirmesi istenecektir), temel düzeyde microsoft office programlarını (word, excell, vs.) kullanabilme, ofis araç gereçlerini (faks, fotokopi vs.) kullanabilmek, İstanbul veya Kocaeli'nde ikamet ediyor veya edebilecek olmak.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/T3WkhK

BAŞVURU

İlanlara başvuru yapmak için yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada, İŞKUR üzerinden müracaatınızı yapın.

Etiketler
Yorum Yap
KAMU İŞ İLANLAR
MEB ve Belediye'ye 1400 Yeni İşçi Alımı-İŞKUR TYP İlanları
MEB ve Belediye'ye 1400 Yeni İşçi Alımı-İŞKUR TYP İlanları
Toplum Yararına Program kapsamında 1400 işçi alımı için İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tunceli Belediyesi bünyesine yapılan alımın detayları haberimizde.
TÜBİTAK KPSS'siz Özel güvenlik Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans
TÜBİTAK KPSS'siz Özel güvenlik Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans
TÜBİTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan yeni memur alımı yapacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı!
Milli Eğitim Bakanlığı İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı!
Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yeni bir ilan yayımlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak olan işçi alımıyla alakalı olarak tüm detaylar...
İl Özel İdaresinde 204 kişi istihdam edilecek
İl Özel İdaresinde 204 kişi istihdam edilecek
Düzce İl Özel İdaresi, İŞKUR tarafından tüm Türkiye'de uygulanmak üzere hazırlanan "Toplum Yararına Program" projesi kapsamında 204 kişi istihdam edilecek.
YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar
YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksek Okullarında (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak, "uzmanlık alanları" yeniden belirlendi.
İş Bankası Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak
İş Bankası Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak
İş Bankası en az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu güvenlik görevlisi memur alımı yapacak. İş Bankası güvenlik personeli alımı başvuru şartları ve tarihleri için tıklayınız.
Türk Standardları Enstitüsü TSE 15 Korumu ve Güvenlik Görevlisi Kamu Personeli Alım İlanı
Türk Standardları Enstitüsü TSE 15 Korumu ve Güvenlik Görevlisi Kamu Personeli Alım İlanı
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yayımladığı bir ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.
Belediye KPSS’Siz Sürekli 10 Güvenlik Görevlisi Alımı
Belediye KPSS’Siz Sürekli 10 Güvenlik Görevlisi Alımı
Yayınlanan ilan ile sürekli kamu personeli olarak en az ortaokul mezunu Belediye KPSS’siz 10 güvenlik görevlisi alacağını duyurdu. Başvurular 1 Ekim 2018 ile 10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere sürekli olarak çalışacak 5 bin 298 kişi alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 zabıta alacak-güncellendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 zabıta alacak-güncellendi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
İŞKUR, 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak
İŞKUR, 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak
İŞKUR, bin 78 büro personeli, bin 141 İMD olak üzere toplam 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak.
Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personel alacak
İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
Kahramanmaraş'ta kamyonu durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi
Kahramanmaraş'ta kamyonu durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi
Kahramanmaraş’ta bir güvenlik görevlisi, ilkokul yanında kendi kendine ilerleyen kamyoneti eliyle tutarak durdurmaya çalıştı.
İş bankası özel güvenlik alımı
İş bankası özel güvenlik alımı
​Bankamızın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 25 Nisan 2018 tarihinde Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı düzenlenecektir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli 236 personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli 236 personel alacak
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Polis Akademisi, lisans mezunlarından
Polis Akademisi, lisans mezunlarından
Polis Akademisi, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alacak
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alım İlanı
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alım İlanı
T.C.İÇİSLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAS ALIMLARI
 Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi
Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı ile ilgili duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, yayımlandığı gün MSB'nin sitesine yoğunluk nedeniyle girişler zorlaşmıştı. 398 kişilik alımda (Lise, Önlisans, Lisans) koruma ve güvenlik görevlisi alımı kontenjanı da yer alıyor.
Diyanet'ten 9500 kişilik personel alım ilanı
Diyanet'ten 9500 kişilik personel alım ilanı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 6 bini imam olmak üzere 9 bin 500 personel alınacak.
Başbakan duyurdu: Kamuya 110 bin memur alınacak!
Başbakan duyurdu: Kamuya 110 bin memur alınacak!
Başbakan Binali Yıldırım; 36 bin sağlık çalışanı, 20 bin öğretmen; Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet'e 9 bin 500 ve diğer kamu personelleri de dahil 110 bin memur alınacağını açıkladı.
TEMSAN, 63 işçi alacak
TEMSAN, 63 işçi alacak
TEMSAN A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA VE BAĞLI İŞYERLERİ İLE DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı memur alacak
J.GN.K.LIĞI İLE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU (SİVİL MEMURU) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI
Ankara Valiliği de Bekçi Alım İlanı
Ankara Valiliği de Bekçi Alım İlanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAKARYA VALİLİĞİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Adapazarı İlçemiz mülki sınırları içerisinde (80), Serdivan İlçemiz mülki sınırları içerisinde (40), Erenler İlçemiz mülki sınırları içerisinde (20) ve Arifiye İlçemiz mülki sınırları içerisinde (10) görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Başbakan Yıldırım: 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var
Başbakan Yıldırım: 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var
Başbakan Binali Yıldırım, Bilgi Güvenliği Konferansında konuşuyor. Yıldırım, "Siber saldırıların ülkelerin ekonomilerine yıkıcı etkileri var. Gelecek 5 yılda 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var" dedi.
POMEM'e 13 Bin Polis alınacak
POMEM'e 13 Bin Polis alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacaktır.
Devlet Su İşleri sözleşmeli 518 personel alacak
Devlet Su İşleri sözleşmeli 518 personel alacak
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen 435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona "28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır
Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 80 müfettiş yardımcısı alacak
Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 80 müfettiş yardımcısı alacak
Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 80 müfettiş yardımcısı alacak
10 bin güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
10 bin güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl eğitim- öğretim döneminde güvenliğin daha iyi sağlanabilmesi için 10 bin güvenlik görevlisi alımı yapılacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 194 zabıt katibi, 90 mübaşir, 16 teknisyen olmak üzere toplam 300 personel alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 24 Bin Askeri Personel Alımı En Az İlköğretim
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 24 Bin Askeri Personel Alımı En Az İlköğretim
Kara Kuvvetleri Komutanlığı en az ilköğretim mezunu toplam 24 bin askeri personel, uzman erbaş, uzman çavuş alımı yapıyor. Başvurular başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 500 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 500 personel alacak
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI KOOPERATİF GÖREVLİSİ ve ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI
Mahalle ve Çarşı Bekçi Alımı için kanun çıktı
Mahalle ve Çarşı Bekçi Alımı için kanun çıktı
29 Nisan 2017 Cumartesi tarihli resmi gazete ile 689 sayılı ihraç ve iade KHK’sı ile 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Kapsamında OHAL Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK yayımland
PTT sözleşmeli 1750 personel alacak
PTT sözleşmeli 1750 personel alacak
PTT, 1113 gişe görevlisi, 637 dağıtıcı olmak üzere toplam 1750 sözleşmeli personel alacak.
TÜBİTAK Daimi Silahlı Güvenlik Görevlisi Alımı Duyurusu yayınlandı
TÜBİTAK Daimi Silahlı Güvenlik Görevlisi Alımı Duyurusu yayınlandı
İstihdam planları kapsamında TÜBİTAK daimi silahlı güvenlik görevlisi almaya hazırlanıyor. Bu süreçte TÜBİTAK'ın konuya ilişkin duyurusu yayınlandı
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alacak
Polis alımı başvuru şartları açıklandı
Polis alımı başvuru şartları açıklandı
2017 POMEM başvurusu nasıl yapılır ? Polis alımı başvuru şartları
İki ay içinde 12 bin 500 sağlık personeli atanacak
İki ay içinde 12 bin 500 sağlık personeli atanacak
Sağlık Bakanı Akdağ: "(Sağlıkta atamalar) Kalan 12 bin 500'ü de hemen önümüzdeki 2 ay içerisinde atayacağız. Orta öğretimden var atama, ama sayı az. Neden az çünkü üniversite mezunlarının sayısı çok arttı. Şimdi bunu atadıktan sonra da Bakan Ağbal ile aramızda iyi bir hukuk var. Ben bunun üstüne başka kadro alacağım Allah'ın izniyle ama Naci beye söylemeyin, söz verin"
TİKA sözleşmeli 21 personel alacak
TİKA sözleşmeli 21 personel alacak
TİKA, 21 yerli ve/veya yabancı uyruklu Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Erdoğan talimat verdi! 7 bin bekçi alınacak. Koruma memurluğunda vazmı geçildi
Erdoğan talimat verdi! 7 bin bekçi alınacak. Koruma memurluğunda vazmı geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınacak. Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta emniyet güçlerine yardımcı olmak amacıyla başvuruları alınan 280 çarşı ve mahalle bekçisinin atamalarının da bir ay içerisinde yapılması bekleniyor
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:56
Öğle
13:18
İkindi
16:42
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Q18M9dXDGG7GfdWYtInbImwW8

sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   sex toys   sex toys   gay sex shop gay sex shop strapon nedir kızılay sex shop travesti sex erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   vibratör   izmir sex shop